Servicii contabile

Pachetul de baza – servicii de contabilitate:

 • Introducerea datelor initiale de preluare a unei contabilitati (solduri initiale, rulaje,
 • solduri parteneri, clienti, datorii)
 • Cercetarea situatiei depunerii declaratiilor fiscale precum si a fisei de platitor, la data Contabilitate serviciipreluarii precum si periodic pe parcursul colaborarii.
 • Prelucrarea datelor, verificarea exhaustivitatii informatiilor necesare inregistrarii acestora in contabilitate.
 • Depistarea documentelor suplimentare si solicitarea acestora de la client.
 • Evidenta analitica si sintetica a clientilor, furnizorilor.
 • Evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii.
 • Inregistrarea tranzactiilor in ordinea cronologica si logica a realizarii acestora.
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare.
 • Intocmirea balantei de verificare lunare, efectuarea tuturor verificarilor si inchiderea lunii.
 • Intocmirea declaratiilor fiscale si a deconturilor de TVA catre bugetul de stat.
 • Intocmirea si certificarea bilanturilor semestriale si anuale.
 • Evidenta contabila a salariilor, cuprinzand statele de salarii, fisele fiscale, intocmirea declaratiilor aferente.
 • Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor.
 • Asistenta in intocmirea dosarului de Inventariere obligatoriu anual.

 

Daca specificul activitatii dumneavoastra nu se regaseste intocmai in serviciile descrise mai sus, va informam ca sunt servicii cu titlu informativ. Oferim servicii contabile si de salarizare si pentru urmatoarele tipuri de organizare juridica: ONG, PFA, SCA, IF etc.

 

Servicii salarizare- personal

Prestam urmatoarele servicii de salarizare:

 • Intocmirea contractelor de munca
 • Intocmirea dosarelor de personal
 • Intocmirea si transmiterea Registrului electronic de evidenta a salariatilor
 • Relatia cu ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca)
 • Intocmirea statelor de plata, calcularea salariilor
 • Intocmirea adeverintelor pentru salariati
 • Intocmirea si depunerea fiselor fiscale
 • Intocmirea declaratiilor lunare si depunerea acestora la Administratia financiara (Declaratia 112)
 • Completarea ordinelor de plata privind datoriile salariale si informarea lunara a clientului privind datoriile acestuia
 • Depunerea dosarelor de recuperare a sumelor de la FNUASS privind concediile si indemnizatiile sociale de sanatate.
 • Intocmirea declaratiilor lunare si depunerea acestora.

Servicii fiscale

Prestam urmatoarele servicii de fiscalitate:

 • Consultanta privind legislatia financiar – contabila si fiscala aplicabila fiecarei societati in parte.
 • Asistenta pe perioada controalelor si investigatiilor fiscale.
 • Informari periodice, in functie de frecventa modificarilor legislative.
 • Identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora.
 • Consultanta la calculul taxelor directe, indirecte (TVA – sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, procedura de rambursare etc.- Impozit pe profit- solutii, accize, taxe locale etc).
 • Asistenta in timpul inspectiilor fiscale derulate de catre organele specializate ale Statului.
 • Impozitarea veniturilor persoanelor fizice, rezidente si nerezidente.
 • Optimizarea impozitelor si taxelor de plata.

Prestam urmatoarele servicii conexe – analiza si consultanta financiara si manageriala:

 • Rapoarte de analiza financiara a firmei (cash flow, profitabilitate, analiza investitiilor).
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli.
 • Intocmirea documentatiei pentru obtinere credit / leasing
 • Analiza cheltuielilor si confruntarea acestora cu veniturile obtinute prin angajarea acelor cheltuieli.
 • Analiza perioadei de recuperare a investitiilor, calcularea ratelor de profit, in functie de incasarile si cheltuielile estimative
 • Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant.
 • Intocmire raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi.
 • Refacerea evidentei contabile.
 • Analiza financiara a contului de rezultate.
 • Analiza cash-flow-urilor companiei.
 • Consultanta financiara si analiza sistemelor de credit, leasing.